رفتن به بالا
تلفن :00 09352383813

ترانه خانهدر ترانه خانه , با ترانه سرایان و ارائه ترانه های آنان را مشاهده خواهید کرد . با اشاره به عکس هر کدام از شاعران و ترانه سرایان عزیز به صفحه ی اختصاصی آنان ارجاع داده خواهید شد .

 

دکتر بهروز یاسمی

عباس کمندی

معینی کرمانشاهی

علی محمد محمدی

عبدالجار کاکایی

سعید عبادتیان

منوچهر پروینی