رفتن به بالا
تلفن :00 09352383813

جمیل پناه علی اکبرمتولد : 7آذر 1324 در محله فیض آباد کرمانشاه است
در مدارس فروغی و دبیرستان کزازی درس خواند
در دوران مدرسه شروع به خواندن کرد
از سال 1345 با دعوت دوستش سیف الله نادرشاهی به رادیو رفت
در همین سالها به استخدام اداره پست و تلگراف و تلفن در آمد ..
چند سالی به ایلام منتقل و بعدا به کنگاور و سپس مجددا به کرمانشاه برگشت و چندین ترانه در رادیو خواند
3 پسر و یک دختر دارد
مدتی را در انگلستان سپری کرد و سپس به ایران برگشت
فعلا در تهران ساکن است

گفتگوی ویژه #سیروس_قامشلو را در برگه هفتانه هنر اینستاگرام در اینجا میتوانید ببینید و بشنوید