رفتن به بالا
تلفن :00 09352383813

هرگونه حذف ، دست کاری و ویرایش کپی رایت و لایسنس لیمون تم از جانب خریداران طبق قوانین شرکت مجرم شناخته شده و به لیست سیاه شرکت افزوده خواهد شد. بر اساس مصوبه شرکت از ارائه هرگونه خدمات پشتیبانی معذور بوده و از دریافت نسخه های آپدیت و بروز قالب خریداری شده محروم خواهد بود.

دیدگاه

دیدگاه ها برای این نوشته بسته شده است.