رفتن به بالا
تلفن :00 09352383813

آرشیو گفتگوها


  در این بخش میتوانید گفتگوهای ویژه و تخصصی و برنامه های لایو در صفحه ی اینستاگرامی هفتانه هنر را ببینید و بشنوید . ( تذکر مهم: اگر ویدئو باز نشد حتما در زیر صفحه  ویدئو کلمه ی انگلیسی :use the app را کلیک کنید تا در اینستاگرام باز شود ) برای دیدن هر کدام از عناوین برنامه ها بر روی نمایه ی هفتانه هنر اشاره بفرمایید . برای بهتر شدن و افزایش کیفیت این برنامه ها , حتما و قطعا نظرات و نقدهای شما عزیزان راهگشا خواهد بود . فرهنگ سازی و تولید محتواهای فرهنگی و هنری زمانبر است پس لطفا هفتانه ی هنر ...