رفتن به بالا
تلفن :00 09352383813

برای مدیریت و کنترل سایت #هفتانه هنر نیاز به همراهی و همکاری افراد زیر داریم :
1- مدیر مسلط به ورد پرس و مدیریت سایت
2- عکاس آشنا و علاقمند به موسیقی و صنایع دستی برای معرفی محصولات
3- تایپیست و پژوهشگر علاقمند و آشنا به امور هنری و هنرمندان موسیقی و ادبیات

لطفا رزومه عکسدار خود را با قید موارد زیر به شماره 09352383813 ارسال فرمایید :
نام و نام خانوادگی
میزان تحصیلات و رشته تحصیلی
سابقه ی قعالیت
نمونه آثار
تلفن همراه در دسترس
زمان مفید همکاری
تعیین حقوق و مزد پیشنهادی