رفتن به بالا
تلفن :00 09352383813

سفر ایلام و کرمانشاه : دکتر ایرج افشار , دکتر شفیعی کدکنی , پرفسور ریچارد فرای , دکتر تورج دریایی , بهرام افشار , بهزاد قامشلو …را در کانال آپارات میتوانید مشاهده کنید – اینجا را کلیک کنید