رفتن به بالا
تلفن :00 09352383813

این برنامه در سه شنبه 10 خرداد  با هیمن شریفی دانش آموخته و مدرس فلسفه در مورد تسامل و تسامح و مدارا در باورهای افراد و جامعه بشری است / با ما باشید در هفتانه هنر @haftaneh

برای ورود به هفتانه اینجا را کلیک کنید